Jesteś naszym

Liczniki odwiedzin

gościem 

Kontakt:jozef.info@wp.pl

     |    Porządek Mszy Św.    |    Kancelaria Czynna    |    Sakrament Chrztu przyjęli    |    Sakrament Małżeństwa zawarli    |    Przeszli do wieczności    |

S A L A   I N T E R N E T O W A


Strona Główna


Ogłoszenia Parafialne


Intencje Mszalne


Informacje Ogólne


Historia ParafiiLINKI

Diecezja Radomska


Wieczory Muzyczne


Gość Niedzielny


Dzieło Biblijne


Biblia Tysiąclecia


OSP Jedlnia - Letnisko


 

 

 

G O D Z I N Y    P R A C Y    S A L I:

Wtorek: 16:00 - 20:30

Czwartek: 16:00 - 20:30

Piątek: 16:00 - 20:30

Sobota: 14:00 - 20:30

W święta sala nieczynna!

Sala Komputerowa mieści się w budynku Ośrodka Duszpasterskiego przy ulicy Wojciechowskiego 12.

 

 

SALA INTERNETOWA POWSTAŁA DZIĘKI PROJEKTOWI FUNDUSZOM UNIJNYM:

„Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na wsi”

Projekt zakończony 30 września 2008. Centra funkcjonują do mini 30 września 2013r. 

Cel projektu

   Głównym celem  projektu jest  umożliwienie lokalnym społecznościom wiejskim korzystania z nowoczesnych form kształcenia, a zwłaszcza kształcenia na odległość, w tym także dostarczanie wiedzy i organizowanie procesu edukacyjnego.

Utworzone w ramach projektu Centra będą także pełniły rolę ośrodków edukacyjno – społeczno – kulturalnych  adresowanych do społeczności lokalnych i stwarzających im możliwość rozwoju.
Projekt „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na wsiach” (ICEO) przewiduje uruchomienie 480 Centrów edukacyjnych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, rozłożonych równomiernie na terenie całego kraju. Korzystanie z Centrów umożliwi korzystanie z różnorodnych form edukacji zdalnej przez osoby zamieszkujące te tereny. Centra przewidują również organizowanie imprez kulturalnych i kulturalno-oświatowych, takich jak różnego rodzaju prelekcje, wykłady, pogadanki, prezentacje.

Każde z centrów zostanie wyposażone w sprzęt komputerowy, meble i materiały dydaktyczne.  W każdym z centrów zostaną zatrudnione 2 osoby, co w skali projektu daje 960 osób. Lokalizacje tworzonych Centrów zostały udostępnione przez struktury Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Centra będą:

  • udostępniać szkolenia na odległość oraz wspomagające materiały dydaktyczne,
  • organizować procesy edukacyjne nauczania na odległość, we współpracy z jednostkami kształcenia na odległość,
  • organizować kursy na odległość i egzaminy,
  • organizować szkolenia zdalne z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania,]
  • organizować okresowe seminaria

     Działanie Centrów w oparciu o realizowany Projekt będzie trwało od lutego do września 2008r. Następnie Centra będą utrzymywane przez OSP przez pięć lat do 30 września 2013r. lub dłużej w zależności od decyzji poszczególnych OSP.

     Obecne Sala internetowa w Jedlni - Letnisko działa dzięki: obecym Władzom Gminy z Wójtem na czele, OSP w Jedlni - Letnisko i Parafii Opieki Św. Józefa z Ks. Proboszczem, który udostępnia bezpłatnie miejsce pod salę i opłaca z pieniędzy parafialnych wszelkie media.

 

Zachęcamy również do szkoleń przez internet w ramach projektu: Wioska Internetowa.

Platforma Edukacyjna http://platforma.wioskainternetowa.pl/

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z SALI WSZYSTKIE CHĘTNE OSOBY!!!