Jesteś naszym

Liczniki odwiedzin

gościem 

Kontakt:jozef.info@wp.pl

     |    Porządek Mszy Św.    |    Kancelaria Czynna    |      Sakrament Chrztu przyjęli    |    Sakrament Małżeństwa zawarli    |    Przeszli do wieczności    |

O R G A N Y  W JEDLNI-LETNISKU


Strona Główna


Ogłoszenia Parafialne


Intencje Mszalne


Informacje Ogólne


Historia Parafii


KILKA SŁÓW O NASZYCH ORGANACH

(na podstawie książki Organy w Kościołach Diecezji Radomskiej Pani Profesor Marii Szymanowicz)

Do roku 1936 w naszym kościele nie było organów, a do śpiewu w czasie nabożeństw akompaniowano na fisharmonii.

Organy 13 głosowe zostały zbudowane przez Zygmunta Kamińskiego z Warszawy w 1936r.

Instrument został rozbudowany  w latach 1950 – 1956 przez Stefana Krukowskiego z Piotrkowa Trybunalskiego i w latach 1957 – 1958 przez Józefa Wójcika z Garbatki.

OPIS INWENTARYZACYJNY

Instrument usytuowany na drewnianym chórze muzycznym, naprzeciw głównego ołtarza. Szafa organowa trzysegmentowa, z boków segmentu głównego dobudowane dwie szafy ekspresyjne. Prospekt architektoniczny o cechach neoklasycystycznych.

38 głosów, dwa Manuały i Pedał, stół gry wolno stojący. Traktura pneumatyczna, wiatrownice stożkowe. Trzy miechy pływakowe umieszczone z tyłu szafy organowej. Dźwignia do kalikowania nożnego i dmuchawa elektryczna.

Organy posiadają unikalne głosy (obecnie niedziałające), których nie spotkamy niegdzie na Mazowszu.

ORGANY OBECNIE

Obecny stan organów jest fatalny. Zniszczone są praktycznie wszystkie mieszki, duża część głosów w ogóle nie działa, a niektóre działają częściowo. Gra na tym instrumencie jest niemożliwa, gdyż nawet głosy działające zacinają się, a nikt chyba by nie chciał aby organy „piszczały” na jego ślubie lub zamówionej Mszy św. 

Jak państwo wiedzą do grania na Mszach używany jest syntezator elektroniczny, który w czsie wakacji wykorzystywany jest w Letnim Kościele. 

Tak więc wymagany jest generalny remont, gdyż nie są możliwe drobne naprawy (nikt nie chce się ich podjąć). Fachowcy, którzy byli i oglądali instrument mówią że "nie ma możliwości dostania się do poszczególnych głosów łatanie dziur nie ma sensu".

REMONT ORGANÓW

Jak Państwo wiecie z ogłoszeń parafialnych i listu do Parafian został rozpoczęty remont organów. Remont będzie przebiegał etapowo. Jego zakończenie planowane jest na koniec roku 2014.

Nad całością prac remontowych będzie czuwała Pani Prof. dr hab. Maria Szymanowicz (Kierownik Instytutu Muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II).

Remontu dokona znakomity organmistrz polecony nam przez Panią Prof. Marię Szymanowicz Pan Andrzej Guziak.

Pan Andrzej ma na końcie już wiele remontów oraz budowy nowych organów. Najbliższe organy wyremontowne przez Pana Andrzeja znajdują się w radomskiej Farze (remont odbył się w roku 2012).

 

Opinia Pani Prof. dr hab. Maria Szymanowicz na temat naszych organów (zobacz)

Dyplom Mistrzowski Pana Andrzeja Guziaka (zobacz)   Stona www. Pana Andrzeja Guziaka (zobacz)

 

Kwota zebrana na remont w trakcie Wizyty Duszpasterskiej 2013 to 102 000 zł.


Prezentacja Organów przed i po remoncie   (zobacz)


ORGANY JUŻ POŚWIĘCONE

      W niedzilę 3 maja w naszej Parafii na każdej Mszy św. odbyła się uroczysta prezentacja nowo wyremontowanych organów. Prezentacji dokonali Ks. Andrzej Zarzycki (Instytut Muzykologii KUL) oraz Pan Andrzej Guziak – organmistrz,  który podjął się dzieła remontu naszych organów.

     Usłyszeliśmy brzmienie dwóch unikalnych głosów dzwonów i ksylofonu. Kompozycja H.Purcela „Dźwięk trąbki” z arią w środku ukazała nam brzmienie sekcji fletowych i językowych. Głos oboju usłyszeliśmy w znanym utworze skomponowanym przez Franciszka Schuberta p.t. „Ave Maria”. Przepiękne brzmienie klarnetu usłyszeliśmy w utworze Giulio Cacciniego „Ave Maria”.

Podstawowym i mocnym fundamentem brzmienia organowego jest sekcja głosów pryncypałowych. Utworem, który ukazał nam piękno brzmienia tej sekcji głosów była kompozycja Marc-Antoni Cnarpentiera „Uwertura do Te Deum”.

      Na Mszy św. o godz. 18.00, która była sprawowana w intencji naszej Ojczyzny oraz OSP w Jedlni – Letnisku  Ks. Biskup Ordynariusz Henryk Tomasik dokonał poświęcenia naszych wyremontowanych organów.

Remont nie był, by możliwy dzięki determinacji Ks. Proboszcz Andrzeja Margasa i  Parafianom, którzy wsparli to dzieło.

     Nad przebiegiem prac remontowych czuwała Pani prof. dr hab. Maria Szymanowicz (Instytut Muzykologii KUL), która również była obecna na tej uroczystości.

      Po Mszy św. został podpisany „Protokół z odbioru organów po przebudowie i generalnym remoncie w kościele parafialnym w Jedlni – Letnisko".

     W najbliższym czsie na naszej stronie ukaże się również film z tej uroczystości.

 


R E M O N T     O R G A N Ó W


REMONT ETAP III

(lipiec, sierpień, wrzesień 2014)

- Remont i konserwacja wiatrownic,

- Wymiana oskórowania miechów,

- Budowa trzeciego małego miecha wewnątrz organów,

- Wymiana urządzeń tremolujących,

- Konserwacja oraz wymiana ławeczek piszczałkowych III manuału,

- Wymiana registrów w kontuarze na nowe z odpowiednim nazewnictwem głosów,

- Naprawa piszczałek (lutowanie, prostowanie, malowanie),

- Remont i montaż wszystkich głosów z III manuału (Burdon 8', Salicet 8', Fugara 4', Rurflet 4',

  Nasard 2 2/3, Blokflet 2', Tercja 1 3/5, Obój 8', Tremolo),

- Strojenie i intonacja (ustawienie głośności) piszczałek z III manuału,

- Budowa ścianki działowej,

- Oszalowanie wejścia na chór,

- Prace tynkarskie i malarskie ściany znajdującej się na chórze,

- Czyszcenie i konserwacja szafy organowej oraz złocenia niektórych elementów,

- Wiele innych drobnych prac, które nie sposób wymienić.

Obecnie trwa remont piszczałek II i I manuału.

Trzeci manuał, którego głosy znajdują się z lewej strony chóru patrząc od ołtarza jest już w całości wyremontowany.

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ


 

 

REMONT ETAP II

(maj, czerwiec 2014)

- Montaż elektromagnesów,

- Wymiana wszystkich mieszków na nowe,

- Wymiana rurek doprowadzających powietrze,

- Wymiana dmuchawy na nową,

- Montaż prostownika,

- Trucie drewnojadów,

- Woskowanie elementów stoczonych przez drewnojada

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ


 

REMONT ETAP I

(sierpień, wrzesień 2013)

- Demontarz starego kontuaru,

- Adaptacja nowo zakupionego kontuaru o trakturze elektropneumatycznej,

- Demontaż części piszczałek,

- Malowanie nowego kontuaru w kolorystyce reszty organów,

- Ustawienie nowo zakupionej wiatrownicy,

- Wymiana instalacji elektrcznej,

- Wymiana oświetlenia chóru oraz monarz lamp wewnątrz organów,

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ