Jesteś naszym

Liczniki odwiedzin

gościem 

Kontakt:jozef.info@wp.pl

     |    Porządek Mszy Św.    |    Kancelaria Czynna    |      Sakrament Chrztu przyjęli    |    Sakrament Małżeństwa zawarli    |    Przeszli do wieczności    |


Strona Główna


Ogłoszenia Parafialne


Intencje Mszalne


Informacje Ogólne


Historia Parafii


 

 

PROGRAM BŁOGOSŁAWIEŃSTWA RODZIN NASZEJ PARAFII

NA ROK 2020/21

 

 

29.12.2020

WTOREK 9.00

 

Aleksandrów – jeden Ks. od początku drugi od końca, a około godz. 11.30 ulica Słupicka w lesie.

 

Piotrowice – 1 ksiądz. – rozpoczynając od rodzin mieszkających naprzeciw ul. Staroradomskiej,

czyli od Rodz. Gołąbek po prawej i lewej stronie, a następnie Piotrowice na górce rozpoczynając po strony rzeki,

a potem Piotrowice od zakładu ceramicznego w stronę Jedlni.

 

Siczki – ul. Główna rozpoczynając od leśniczówki w stronę sklepu. – 1 Ks.

 

WTOREK 15.30

 

Siczki – przy trasie kozienickie – rozpoczynając od Rejonu Dróg, a następnie ul. Kwiatowa i Różana – 1 Ks.

 

Siczki – ulice Jaśminowa, Tulipanowa, Wrzosowa, Lipowa, Storczykowa,  Dębowa – 1 Ks.

 

ul. Słoneczna od Radomskiej z ul. Szkolną a następnie ul. Jasna od zalewu – 1 Ks.

 

30.12.2020

ŚRODA 9.00

 

Antoniówka – rozpoczynając od rodzin mieszkających po stronie zajazdu Pod Lipami

wraz z uliczkami po stronie lasu – 1 Ks.

 

Antoniówka – rodziny mieszkające po stronie torów rozpoczynając od Dawidowa – 1 Ks.

 

Antoniówka – rozpoczynając od Rodziny Cołoś, Szydło czyli od zakrętu w stronę młyna – 1 Ks.

 

ul. Staroradomska – cała – rozpoczynając od Piotrowic w stronę ul. Radomskiej z ul. Wspólną i Leśną – 1 Ks.

 

ŚRODA 15.30

 

ul. Piaskowa od Radomskiej, a następnie Lelewela od zalewu – 1 Ks.

 

ul. Słupicka po stronie torów rozpoczynając od Rodz. Natora z ul. Wiśniową – 1 Ks.

 

ul. Słupicka w trójkącie, a następnie ul. Słupicka po stronie Aleksandrowa rozpoczynając od ul. Kolejowej – 1 Ks.

 

 

31.12.2020

CZWARTEK 9.00

 

Gzowice Folwark – rozpoczynając od Zakładu Ceramicznego – 1 Ks.

 

ul. Sosnowa, Letniskowa, Piastowska, Spokojna, Bliźniacza, Jana Pawła II, Sobieskiego Kwiatowa – 1 Ks.

 

ul. Żytnia, Bracka, Prusa, Szmaragdowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Różana Wjazdowa, Kilińskiego, Średnia – 1 Ks.

 

ul. Aleksandrowska – rozpoczynając od pól, Tartaczna, Grunwaldzka – 1 Ks.

 

2.01.2021

SOBOTA 9.00

 

ul. Staroogrodowa – od pól, Traugutta od Kolejowej, Brzozowa od pól i Asnyka – 1 Ks.

 

ul. Czarneckiego od pól, Wąska, Zgodna, Spacerowa, Złota – 1 Ks.

 

ul. Ustronna, a następnie ul. Piotrowicka rozpoczynając od Piotrowic w stronę kładki – po obydwu stronach – 1 Ks.

 

ul. Stawowa, Kolejowa rozpoczynając od Staroradomskiej  z ulicami Rodzinną, Południową, Fabryczną Lipową – 1 Ks.

 

4.01.2021

PONIEDZIAŁEK  9.00

 

ul. Zacisze – rozpoczynając od torów, a następnie ul. Sienkiewicza od Piotrowickiej, Narutowicza,

Słowackiego, Konopnickiej, Moniuszki – 1 Ks.

 

1 Maja – od Staroradomskiej, a następnie Plac Piłsudzkiego i ul. Piłsudzkiego – 1 Ks

 

ul. Ks. Dzierżona – od torów, a następnie - ul. Żwirowa od Staroradomskiej z ul. Andersena – 1 Ks.

 

ul. Cicha od Żwirowej, a następnie ul. Ciemna, Sucha, Widok – 1 Ks.

 

PONIEDZIAŁEK 15.30 

 

ul. Mickiewicza od Radomskiej, a potem Równa od torów i Podgórna – 1 Ks.

 

ul. Kopernika od Radomskiej i Chopina – 1 Ks.

 

ul. Radomska – od rodzin przy trasie kozienickiej i rodziny po stronie torów aż do targu z  ul. Malinową i Zieloną– 1 Ks

 

ul. Radomska rozpoczynając od Hotelu Relax i rodziny po stronie zalewu z ul. Plażową aż do Placu Wolności – 1 Ks.

 

5.01.2021

WTOREK 9.00

 

Plac Wolności, a następnie ul. 1000 po stronie zalewu aż do mostu z ul. Matejki, Krótką i Górną,

a następnie 1000 – lecia od mostu po stronie cmentarza aż do Placu Wolności – 1 Ks.

 

ul. Łąkowa, Polna, Dolna, Głębockiego, Nowa, Cmentarna Sporna – 1 Ks.

 

ul. Reymonta od zalewu z ul Małą a następnie ul. Partyzantów i Niecała – 1 Ks.

 

WTOREK 15.30

ul. Żeromskiego – od Placu Wolności – 1 Ks.

 

ul. 11–listopada od Radomskiej, a następnie ul. Rodziny Piekarskich z ul. Ks. Korpikiewicza – 1 Ks.

 

ul. Wojciechowskiego, Kościuszki, Zachodnia – 1 Ks.

ul. Żerańskiego – od Radomskiej – 1 Ks.

 

7.01.2021

CZWARTEK 9.00

 

Kolonka – od lasu  1 Ks.

Bloki przy Lasach Państwowych, a następnie Kolonka naprzeciw stacji paliw – 1 Ks.

 

CZWARTEK 15.30

 

ul. Nadrzeczna – 1 Ks. rozpocznie od ul. Radomskiej a drugi od ul Płużańskiego

ul. Płużańskiego – od zalewu – 1 Ks.

 

9.01.2021

SOBOTA 9.00

 

Wrzosów – wszystkie uliczki od trasy kozienickiej do torów i wszystkie ul. w okolicach kaplicy.