Jesteś naszym

Liczniki odwiedzin

gościem 

Kontakt:jozef.info@wp.pl

     |    Porządek Mszy Św.    |    Kancelaria Czynna    |     Sakrament Chrztu przyjęli  |    Sakrament Małżeństwa zawarli    |    Przeszli do wieczności    |

REMONT ORGANÓW (zobacz)   


Strona Główna


Ogłoszenia Parafialne


Intencje Mszalne

Styczeń 2021

Grudzień 2020


Informacje Ogólne


Historia Parafii
 

Informacja. Jeżeli na stonie znajdują się nieaktualne informacje, ogłoszenia bądź intencje należy koniecznie odświeżyć stronę.

 

NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ

od 17 do 23 stycznia

Intencja Rodziny Różańcowej na styczeń

Módlmy się, aby ten rok był darem pokoju dla naszych rodzin, naszej Ojczyzny

oraz dla całego świata, aby świętowanie narodzin Jezusa naszego Zbawiciela

pomogło nam uchronić się od epidemii koronawirusa.

 

17

N.

7:00

7:00

8:30

8:30

10:00

10:00

11:30

 

13:00

18:00

† Marię, Antoniego Ablewskich i zmarłych z rodzin  Ablewskich i Fałków.

† Józefa Tomaszewskiego, Barbarę Rusek w rocznicę ich śmierci.

† Henrykę Jaworską w 1 rocznicę śmierci.

† Mariana Dobrzyńskiego.

   O błogosławieństwo Boże dla Zofii w 80 rocznicę urodzin.

   O błogosławieństwo Boże dla Krystyny.

   O błogosławieństwo Boże dla Piotra z okazji urodzin i potrzebne

   łaski dla Agnieszki z okazji imienin.

   Za parafian.

† Jana Wosztyla i zmarłych z rodziny Wosztylów.

18

PN.

7:00

7:00

7:00

17:00

17:00

17:30

† Mieczysława Lesisza (od K.Ż.R. nr.2)

† Mariana Dobrzyńskiego.

† Adama Bąk (od rodzin Bednarczyków i Palowskich)

† Stefanię Zaręba (od prawnuczek Mai i Amelii)

† Józefa Dzikiewicza (od Społecznej Straży Rybackiej w Jedlnia Letnisko

† Józefa Sułka w 7 dzień od śmierci.

19

WT.

7:00

7:00

 

 

7:00

17:00

17:00

† Halinę Sobolewską.

† Antoniego, Bronisławę, Zygmunta, Stefanię, Józefa, Katarzynę, Jana,

   Zofię, Sylwestra Rojków i zmarłych z rodziny Markiewiczów

   oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

† Mariana Dobrzyńskiego.

† Grzegorza Szczepańskiego.

† Wandę Wilkowską w 30 dzień od śmierci.

20

ŚR.

7:00

7:00

7:00

17:00

17:00

† Henryka Siwca.

† Mariana Dobrzyńskiego.

† Bronisławę, Jarosława Sobolewskich (od Moniki)

† Agnieszkę Kuna.

† Barbarę w 10 rocznicę śmierci, Andrzeja Skrok.

21

CZ.

7:00

7:00

7:00

17:00

17:00

† Teresę, Mariusza Drózd.

† Mariana Dobrzyńskiego.

† Pawła Soczewińskiego w 7 dzień od śmierci.

† Karola Drewitz.

† Agatę Tyburską.

22

PT.

7:00

7:00

7:00

17:00

17:00

† Tadeusza Wilczka (od szwagierki Alicji z rodziną)

† Marian Dobrzyńskiego (od pracowników zakładu stolarskiego)

† Mariana Dobrzyńskiego.

† Ewę w rocznicę śmierci, Henryka Natora.

† Jana, Józefę, Jana Grosiak, Anielę, Franciszka, Władysława Gut.

23

SO.

7:00

7:00

17:00

 

17:00

17:30

† Michała Majewskiego (od szwagierki Pauliny z mężem)

† Mariana Dobrzyńskiego.

† Sabinę – Elżbietę w 9 rocznicę śmierci, Irenę, Jana, Władysława,

   Henryka Spasińskich. 

† Kazimierza Turka w kolejną rocznicę śmierci.

† Juliannę, Mikołaja, Józefa, Kazimierza Skóra.