Jesteś naszym

Liczniki odwiedzin

gościem 

Kontakt:jozef.info@wp.pl

     |    Porządek Mszy Św.    |    Kancelaria Czynna    |     Sakrament Chrztu przyjęli  |    Sakrament Małżeństwa zawarli    |    Przeszli do wieczności    |

REMONT ORGANÓW (zobacz)   


Strona Główna


Ogłoszenia Parafialne


Intencje Mszalne

Grudzień 2021

Listopad 2021


Informacje Ogólne


Historia Parafii
 

Informacja. Jeżeli na stonie znajdują się nieaktualne informacje, ogłoszenia bądź intencje należy koniecznie odświeżyć stronę.

 

NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ

od 28 listopada do 4 grudnia

Intencja Rodziny Różańcowej na listopad

Módlmy się o łaskę nieba dla zmarłych z Rodziny Różańcowej, z naszych rodzin

i wspólnoty parafialnej, za poległych w obronie Ojczyzny

oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, aby mogli dołączyć

do grona świętych w niebie.   

28

N.

7:00

7:00

8:30

8:30

8:30

10:00

 

11:30

13:00

18:00

† Karola Drewitz w 1 rocznicę śmierci.

† Ryszarda Nowaka.

† Huberta Maciejewskiego (od rodzin Żaczków i Kowalskich)

† Wiktorię Mąkosa.

† Jana Chojnackiego w 7 dzień od śmierci.

   Dziękczynno – błagalna intencji Alicji okazji 75 rocznicy urodzin

   z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże.

   O błogosławieństwo Boże dla Ks. Proboszcza z okazji imienin.

  Za parafian.

† Magdalenę Kowalską, Helenę Krawczyk w kolejną rocznicę ich śmierci.

29

PN.

6:45

6:45

17:00

17:00

18:00

18:00

† Ryszarda Nowaka.

† Teresę Maciejczyk.

† Wacława Płusę i zmarłych z rodzin Płusów i Mizerów.

† Huberta Maciejewskiego (od koleżanek i kolegów z Piotrowic)

† Alicję Adamiec.

† Wiktorię Mąkosa.

30

WT.

6:45

6:45

17:00

17:00

18:00

18:00

† Zofię Buchbach w 30 dzień od śmierci.

† Krystynę Kacprzak w 1 rocznicę śmierci.

† Ryszarda Nowaka.

† Wiktorię Mąkosa

† Władysława, Józefę, Stanisława Cibor, Stanisława Wójcika.

† Stefana, Zofię Nowickich.

1

ŚR.

6:45

6:45

17:00

17:00

18:00

18:00

† Adama Wożeńskiego.

† Ryszarda Nowaka.

† Katarzynę Grabowską (od chrześniaka Józefa)

† Mirosławę Matysiak.

† Wiktorię Mąkosa (Greg. 30)

† Janusza Drózd (od mieszkańców Kolonki)

2

CZ.

6:45

6:45

 

17:00

17:00

 

18:00

† Helenę Skóra (od mieszkańców ul. Sosnowej)

   W intencji kapłanów posługujących w naszej parafii o dary Ducha św.

   i opiekę Matki Bożej.

† Ryszarda Nowaka.

† Mariannę Rydz w 7 rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin

   Rydzów i Grzybowskich. 

† Krzysztofa Machnio.    

3

PT.

6:45

6:45

17:00

18:00

18:00

† Ryszarda Nowaka.

† Huberta Maciejewskiego (od koleżanek i kolegów z Piotrowic)

   O błogosławieństwo Boże dla Barbary Sałek z okazji imienin.

† Bogusławę Mąkosa (od syna Piotra z rodziną)

† Mieczysława Kuciarskiego (od wnuczki Anny, Patryka i Janiny) 

4

SO.

6:45

6:45

17:00

17:00

18:00

18:00

† Anielę Wosztyl i zmarłych z rodziny Wosztyl.

† Ryszarda Nowaka.

† Zdzisława, Wandę Szczur.

† Stanisława Prygla (od rodziny Spasińskich)

† Barbarę Włodarczyk (od rodzin Rębisiów i Chmielewskich)

† Irenę w rocznicę śmierci, Jacka, Wacława, Teresę Badowskich,

   Mieczysława, Barbarę Bartoszewskich, Zygmunta Prusińskiego.