Jesteś naszym

Liczniki odwiedzin

gościem 

Kontakt:jozef.info@wp.pl

     |    Porządek Mszy Św.    |    Kancelaria Czynna    |     Sakrament Chrztu przyjęli  |    Sakrament Małżeństwa zawarli    |    Przeszli do wieczności    |

REMONT ORGANÓW (zobacz)   


Strona Główna


Ogłoszenia Parafialne


Intencje Mszalne

Kwiecień 2019

Marzec 2019


Informacje Ogólne


Historia Parafii
LINKI

Diecezja Radomska


Wieczory Muzyczne


Gość Niedzielny


Radio Plus Radom


Dzieło Biblijne


Biblia Tysiąclecia


OSP Jedlnia - Letnisko


 

Informacja. Jeżeli na stonie znajdują się nieaktualne informacje, ogłoszenia bądź intencje należy koniecznie odświeżyć stronę.

 

NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ

od 14 do 20 kwietnia

Intencja K.Ż.R. na kwiecień 2019

Módlmy się o owocne przeżycie Rekolekcji Wielkopostnych i Świąt Wielkanocnych 

dla całej Parafii  

 

14

N.

7:00

7:00

8:30

 

10:00

10:00

 

 

11:30

 

13:00

18:00

† Andrzeja Jęczmyka (Greg.27)

† Rozalię Jankowską w 7 dzień od śmierci.

   O błogosławieństwo Boże dla Mileny w 3 rocznicę urodzin

   i opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla jej rodziców.

   O błogosławieństwo Boże dla Wandy w 80 rocznicę urodzin.

   O błogosławieństwo Boże dla Elżbiety i Grzegorza

   Korczyńskich w kolejną rocznicę ślubu i potrzebne łaski

   dla synów.

   O błogosławieństwo Boże dla Blanki i Bartłomieja w 3 rocznicę

   ślubu i potrzebne łaski dla Heleny w 2 rocznicę urodzin.

   Za parafian.

† Jana, Walentynę Solarskich, Mariannę Sułkowską.

15

PN.

7:00

7:00

17:00

17:00

 

18:00

18:00

† Jana Lechowskiego.

† Kazimierza Dróżdż w 7 dzień od śmierci.

† Andrzeja Jęczmyka (Greg.28)

† Barbarę, Zdzisława Bielawskich i zmarłych z rodzin:

   Bielawskich i Chmielewskich.

† Mariusza Drózd.

† Księdza Władysława, Agnieszkę, Jana, Józefa, Stefanię,

   Feliksa, Janinę, Janinę, Franciszka, Agnieszkę, Jana,

   Wincentynę, Wojciecha, Marię, Stanisława, Antoninę,

   Wiesława Sieczko, Anielę Strzęb.

16

WT.

7:00

17:00

17:00

18:00

18:00

† Jerzego Skórę.

† Andrzeja Jęczmyka (Greg.29)

† Janinę, Franciszka Zielińskich.

† Jana Machnio.

† Dariusza Sowińskiego.

17

ŚR.

7:00

17:00

17:00

18:00

18:00

† Władysława w rocznicę śmierci, Mariannę Lewandowskich.

† Andrzeja Jęczmyka (Greg.30)

† Lucynę, Tadeusza Leśnowolskich.

† Beatę Orlińską z domu Gierwatowską w 1 rocznicę śmierci.

† Stanisławę Jankowską (od sąsiadów)

18

CZ.

18:00

   Liturgia Wielkiego Czwartku

19

PT.

17:00

   Liturgia Wielkiego Piątku

20

SO.

21:00

   Liturgia Wielkiej Soboty i Msza św. Rezurekcyjna