Jesteś naszym

Liczniki odwiedzin

gościem 

Kontakt:jozef.info@wp.pl

     |    Porządek Mszy Św.    |    Kancelaria Czynna    |     Sakrament Chrztu przyjęli   |    Sakrament Małżeństwa zawarli    |    Przeszli do wieczności    |

G R U P Y   P A R A F I A L N E


Strona Główna


Ogłoszenia Parafialne


Intencje Mszalne


Informacje Ogólne


Historia Parafii


Kapłani Parafii


Sakramenty


Grupy Parafilane

      - Ministranci

      - Kółka Różańcowe

      - Harcerze ZHR

      - Domowy Kościół

      - Oaza młodzieżowa

      - Schola Dziecięca

      - Zaspół ZOE


Galeria Zdjęć


Konto Parafialne


 

 

  

   Każdy z nas powołany jest do świętości i powołanie to realizuje rozwijając z Bogiem swoje talenty i zdolności, wypełniając na co dzień Jego wolę i żyjąc według Jego przykazań. Wielu parafian chce pogłębionego życia religijnego, dlatego włączyło się w działalność wielu grup duszpasterskich istniejących w parafii. 

Dla dorosłych są to: Caritas, Koła Różańcowe, Domowy Kościół oraz niebawem ma zacząć pracę Krąg Biblijny.

Dla dzieci i młodzieży: Liturgiczna Służba Ołtarza, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Harcerze ZHR, Harcerze FSE Zawisza, Oaza młodzieżowa, Zespół Młodzieżowy ZOE,  Schola Dziecięca.

ZAPRASZAMY DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO POSZCZEGÓLNYCH

GRUP PARAFIALNYCH! !!