Jesteś naszym

Liczniki odwiedzin

gościem 

Kontakt:jozef.info@wp.pl

     |    Porządek Mszy Św.    |    Kancelaria Czynna    |    Sakrament Chrztu przyjęli   |    Sakrament Małżeństwa zawarli    |    Przeszli do wieczności    |

A R C H I W U M   O G Ł O S Z E Ń


Strona Główna


Ogłoszenia Parafialne


Intencje Mszalne


Informacje Ogólne


Historia Parafii


Informacja. Jeżeli na stonie znajdują się nieaktualne informacje, ogłoszenia bądź intencje należy koniecznie odświeżyć stronę.

NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY

27.XII.2020 

Od wtorku rozpoczynamy błogosławieństwo rodzin naszej parafii. Pragniemy modlić się z wami i błogosławić dom oraz jego mieszkańców na nowy rok.

W czasach epidemii błogosławieństwo rodzin będzie miała następujący przebieg:

- prosimy o zostawienie otwartej furki lub bramy na posesję co będzie znakiem dla Księdza, że jest zaproszony,

- w miarę możliwości przed dom niech wyjdzie przedstawiciel rodziny, z którym  odmówimy modlitwy i udzielimy błogosławieństwa wszystkim domownikom,

- pod żadnym pozorem nie wchodzimy do domu,

- wręczamy pamiątkę – folder z okazji 100-lecia parafii i obrazek św. Józefa

z modlitwę jubileuszową,

- w ty roku nie przyjmujemy żadnej ofiary kolędowej czy inwestycyjne, możliwość złożenia ofiary będzie w ciągu całego roku.

 

Od jutra do końca stycznia na dniu powszednim po południu jest jedna Msza św. o godz. 17.00.

 

W przyszłą niedzielę Msze św. o godz. 8.30 przygotowują Koła Żywego Różańca

nr 5,6,7.

 

W czwartek o godz. 15.00  uroczyste nieszpory z wystawienie Najświętszego Sakramentu na zakończenie mijającego roku 2020. Po nieszporach Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski.

 

W piątek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok. Msze św. w porządku niedzielnym. Jest to dzień modlitw o pokój na świecie. Z racji Uroczystości nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Tego dnia nie sprawujemy Mszy św. o Najświętszym Sercu Jezusa. Będąc w stanie łaski uświęcającej wystarczy przyjąć Komunie św. by w ten sposób wypełnić warunek I piątków miesiąca.

 

W sobotę Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu Maryi z nabożeństwem o godz. 7.00.

 

PROGRAM BŁOGOSŁAWIEŃSTWA RODZIN NASZEJ PARAFII

NA ROK 2020/21

 

 

29.12.2020

WTOREK 9.00

 

Aleksandrów – jeden Ks. od początku drugi od końca, a około godz. 11.30 ulica Słupicka w lesie.

 

Piotrowice – 1 ksiądz. – rozpoczynając od rodzin mieszkających naprzeciw ul. Staroradomskiej,

czyli od Rodz. Gołąbek po prawej i lewej stronie, a następnie Piotrowice na górce rozpoczynając po strony rzeki,

a potem Piotrowice od zakładu ceramicznego w stronę Jedlni.

 

Siczki – ul. Główna rozpoczynając od leśniczówki w stronę sklepu. – 1 Ks.

 

WTOREK 15.30

 

Siczki – przy trasie kozienickie – rozpoczynając od Rejonu Dróg, a następnie ul. Kwiatowa i Różana – 1 Ks.

 

Siczki – ulice Jaśminowa, Tulipanowa, Wrzosowa, Lipowa, Storczykowa,  Dębowa – 1 Ks.

 

ul. Słoneczna od Radomskiej z ul. Szkolną a następnie ul. Jasna od zalewu – 1 Ks.

 

30.12.2020

ŚRODA 9.00

 

Antoniówka – rozpoczynając od rodzin mieszkających po stronie zajazdu Pod Lipami

wraz z uliczkami po stronie lasu – 1 Ks.

 

Antoniówka – rodziny mieszkające po stronie torów rozpoczynając od Dawidowa – 1 Ks.

 

Antoniówka – rozpoczynając od Rodziny Cołoś, Szydło czyli od zakrętu w stronę młyna – 1 Ks.

 

ul. Staroradomska – cała – rozpoczynając od Piotrowic w stronę ul. Radomskiej z ul. Wspólną i Leśną – 1 Ks.

 

ŚRODA 15.30

 

ul. Piaskowa od Radomskiej, a następnie Lelewela od zalewu – 1 Ks.

 

ul. Słupicka po stronie torów rozpoczynając od Rodz. Natora z ul. Wiśniową – 1 Ks.

 

ul. Słupicka w trójkącie, a następnie ul. Słupicka po stronie Aleksandrowa rozpoczynając od ul. Kolejowej – 1 Ks.

 

 

31.12.2020

CZWARTEK 9.00

 

Gzowice Folwark – rozpoczynając od Zakładu Ceramicznego – 1 Ks.

 

ul. Sosnowa, Letniskowa, Piastowska, Spokojna, Bliźniacza, Jana Pawła II, Sobieskiego Kwiatowa – 1 Ks.

 

ul. Żytnia, Bracka, Prusa, Szmaragdowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Różana Wjazdowa, Kilińskiego, Średnia – 1 Ks.

 

ul. Aleksandrowska – rozpoczynając od pól, Tartaczna, Grunwaldzka – 1 Ks.

 

2.01.2021

SOBOTA 9.00

 

ul. Staroogrodowa – od pól, Traugutta od Kolejowej, Brzozowa od pól i Asnyka – 1 Ks.

 

ul. Czarneckiego od pól, Wąska, Zgodna, Spacerowa, Złota – 1 Ks.

 

ul. Ustronna, a następnie ul. Piotrowicka rozpoczynając od Piotrowic w stronę kładki – po obydwu stronach – 1 Ks.

 

ul. Stawowa, Kolejowa rozpoczynając od Staroradomskiej  z ulicami Rodzinną, Południową, Fabryczną Lipową – 1 Ks.

 

4.01.2021

PONIEDZIAŁEK  9.00

 

ul. Zacisze – rozpoczynając od torów, a następnie ul. Sienkiewicza od Piotrowickiej, Narutowicza,

Słowackiego, Konopnickiej, Moniuszki – 1 Ks.

 

1 Maja – od Staroradomskiej, a następnie Plac Piłsudzkiego i ul. Piłsudzkiego – 1 Ks

 

ul. Ks. Dzierżona – od torów, a następnie - ul. Żwirowa od Staroradomskiej z ul. Andersena – 1 Ks.

 

ul. Cicha od Żwirowej, a następnie ul. Ciemna, Sucha, Widok – 1 Ks.

 

PONIEDZIAŁEK 15.30 

 

ul. Mickiewicza od Radomskiej, a potem Równa od torów i Podgórna – 1 Ks.

 

ul. Kopernika od Radomskiej i Chopina – 1 Ks.

 

ul. Radomska – od rodzin przy trasie kozienickiej i rodziny po stronie torów aż do targu z  ul. Malinową i Zieloną– 1 Ks

 

ul. Radomska rozpoczynając od Hotelu Relax i rodziny po stronie zalewu z ul. Plażową aż do Placu Wolności – 1 Ks.

 

5.01.2021

WTOREK 9.00

 

Plac Wolności, a następnie ul. 1000 po stronie zalewu aż do mostu z ul. Matejki, Krótką i Górną,

a następnie 1000 – lecia od mostu po stronie cmentarza aż do Placu Wolności – 1 Ks.

 

ul. Łąkowa, Polna, Dolna, Głębockiego, Nowa, Cmentarna Sporna – 1 Ks.

 

ul. Reymonta od zalewu z ul Małą a następnie ul. Partyzantów i Niecała – 1 Ks.

 

WTOREK 15.30

ul. Żeromskiego – od Placu Wolności – 1 Ks.

 

ul. 11–listopada od Radomskiej, a następnie ul. Rodziny Piekarskich z ul. Ks. Korpikiewicza – 1 Ks.

 

ul. Wojciechowskiego, Kościuszki, Zachodnia – 1 Ks.

ul. Żerańskiego – od Radomskiej – 1 Ks.

 

7.01.2021

CZWARTEK 9.00

 

Kolonka – od lasu  1 Ks.

Bloki przy Lasach Państwowych, a następnie Kolonka naprzeciw stacji paliw – 1 Ks.

 

CZWARTEK 15.30

 

ul. Nadrzeczna – 1 Ks. rozpocznie od ul. Radomskiej a drugi od ul Płużańskiego

ul. Płużańskiego – od zalewu – 1 Ks.

 

9.01.2021

SOBOTA 9.00

 

Wrzosów – wszystkie uliczki od trasy kozienickiej do torów i wszystkie ul. w okolicach kaplicy.