Jesteś naszym

Liczniki odwiedzin

gościem 

Kontakt:jozef.info@wp.pl

    

P I E L G R Z Y M K A


Strona Główna


Ogłoszenia Parafialne


Intencje Mszalne


Informacje Ogólne


Historia Parafii


 

 

Pielgrzymka z Parafii Opieki św. Józefa w Jedlni-Letnisku

w intencji uzyskania odpustu w Roku Miłosierdzia.

 

       Na pielgrzymkę wyruszyliśmy w piątek 29 kwietnia 2016 r., o godzinie 5.00, spod kościoła parafialnego w Jedlni-Letnisku. Pielgrzymowały 53 osoby wraz z księdzem Proboszczem Andrzejem Margasem.

Na godzinę 9.30. dotarliśmy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.

W dolnej kaplicy zgromadziła nas jedna z Sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i opowiedziała nam o św. s. Faustynie, jej życiu, przesłaniu i tym miejscu w Łagiewnikach.

W dolnym kościele obejrzeliśmy kaplicę św. Andrzeja Apostoła, która jest darem  Kościoła obrządku grekokatolickiego; kaplica św. s. Faustyny to dar episkopatu Włoch; kaplica Obcowania świętych jest darem Kościoła węgierskiego; Kaplicę MB Bolesnej to dar Kościoła słowackiego; oraz stojącą obok Bazyliki Kaplicę Wieczystej Adoracji, która została wzniesiona jako pomnik wdzięczności Bogu za pontyfikat Jana Pawła II.

Centralnym punktem dnia była Eucharystia sprawowana przez naszego ks. Proboszcza w Bazylice Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. idąc przez Bramę Miłosierdzia odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia i udaliśmy się do Kaplicy z obrazem Jezusa Miłosiernego, słynącego łaskami i relikwiami św. S. Faustyny.

      W pierwszej kaplicy odmówiliśmy różaniec z rozważaniami. Polecaliśmy opiece Maryi nasze rodziny, parafię, ojczyznę i cały Kościół.

Idąc do autokaru zatrzymaliśmy się na cmentarzu zakonnym,  gdzie do roku 1966, czyli do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego s. Faustyna była pochowana.

Następnie udaliśmy się do centrum Jana Pawła II, a tam nawiedziliśmy groby dwóch wielkich kardynałów: Andrzeja Marii kardynała Deskura i Stanisława kardynała Nagy’ego  

 

      W Kaplicy Kapłańskiej Centrum "Nie lękajcie się!" modliliśmy się przy marmurowej płycie, pochodzącej z grobu Jana Pawła II w Rzymie. Natomiast Krzyż znajduje się w Kaplicy Relikwii świętego Jana Pawła II. Tam głośno odmówiliśmy Litanię do św. Jana Pawła II.

 

     Zwiedziliśmy przepiękny kościół górny w sanktuarium św. Jana Pawła II, a tam zachwyciły nas dekoracje mozaikowe scen biblijnych, które wypełniły przestrzeń nad absydą, prezbiterium, ściany boczne oraz dwie kaplice. Mozaiki wykonane pod kierunkiem o. Marko Ivana Rupnika, Jezuity. Przedstawiają sceny ukrzyżowania Chrystusa oraz ukoronowania Najświętszej Maryi Panny. W przestrzeni nad absydą przedstawiono Baranka Paschalnego i symboliczną scenę zmartwychwstania. Mozaiki na ścianach bocznych kościoła prezentują przejście Izraelitów przez Morze Czerwone oraz wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W dwóch bocznych kaplicach pojawiły się natomiast artystyczne wyobrażenia modlitwy w ogrodzie oliwnym oraz złożenie do grobu ciała Jezusa, a także uczniów idących do Emaus w towarzystwie Jezusa.

     Twórca dekoracji – o. Marko Ivan Rupnik SJ – jest pochodzącym ze Słowenii artystą malarzem. Wykonał mozaiki m.in. w papieskiej kaplicy Redemptoris Mater w Watykanie i w krypcie nowego kościoła w San Giovanni Rotondo, w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, w nowym sanktuarium św. Trójcy w Fatimie.

Do zakopanego na Krzeptówki zajechaliśmy na godzinę 15-tą. Ksiądz pallotyn, niegdyś pracujący we Wrzosowie, opowiedział nam o tym miejscu. Zobaczyliśmy ołtarz przy którym sprawował  Mszę św. Jan Paweł II, grób budowniczego ks. Tadeusza Drozdka.

Zajechaliśmy na Olczę na posiłek. o 19-tej. Spacerowaliśmy dwie godziny po Krupówkach.

W sobotę 30 kwietnia zobaczyliśmy Ludźmierz, o którym opowiedziała nam s. Urszulanka. A w namiocie dla pielgrzymów obejrzeliśmy historyczny film o Ludźmierzu. Przed Cudownym obrazem odmówiliśmy Litanie Loretańską do najświętszej Maryi Panny.

     Pojechaliśmy też do Wadowic, gdzie z zapalonymi świecami, przy chrzcielnicy Karola Wojtyły, odnowiliśmy przyrzeczenia chrztu świętego. Zobaczyliśmy muzeum Jana Pawła II. Po kawie i  kremówkach udaliśmy się do Kalwarii Zebrzydowskiej. Pan Przewodnik pięknie opowiedział nam o historii tego miejsca. Na makacie zobaczyliśmy dróżki Pana Jezusa i Maryi. Mogliśmy przejść drogę krzyżową w krużgankach Kalwarii. W Kalwarii uczestniczyliśmy również  we Mszy św. sprawowanej przez ks. Proboszcza. Modliliśmy się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Potem udaliśmy się w drogę powrotną do domu. Z racji meczu w Kielcach eskortowani obok kibiców przez służby policji bezpiecznie powróciliśmy do Jedlni-Letnisko.

      Wdzięczni Panu Bogu, organizatorowi i ks. Proboszczowi, panu kierowcy za bezpieczny i przecudny czas modlitwy i pielgrzymowania po sanktuariach południa Polski, marzymy o pielgrzymce po sanktuariach północy Polski i mamy nawet to obiecane…

Marta Hernik i s. Katarzyna